Polityka Cookie | Copyright 2013 Speak Up

Kursy prowadzone przez Speak Up

Zajęcia grupowe dla uczniów

  • szkół podstawowych
  • szkół gimnazjalnych
  • klas maturalnych

Zajęcia indywidualne:

  • stacjonarne
  • z dojazdem do ucznia

Kursy dla dzieci

Kursy dla dorosłych

Kursy konwersacyjne

Kursy indywidualne

Kursy dla osób wyjeżdżających za granicę

Kursy dla studentów

Business English

Kursy dla firm

Projekt strony internetowej - www.tizun.pl